Olomouc

V roce 2006 ukončila studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2019 získala specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru Dětské lékařství a následně v roce 2020 získala specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře i v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost.

Po ukončení studia pracovala od roku 2006 na Dětském a novorozeneckém oddělení v Nemocnici Agel Šternberk. Od roku 2018 začala na malý úvazek pracovat v ORDINACI PEDIEN s.r.o.

Od 1.3.2020 pracuje jako vedoucí lékař v ORDINACE PEDIEN s.r.o.

Vdaná, má 1 dceru a 1 syna, s manželem se stará o 3 lovecké psi.

image

Ivana Šrotířová

Design Expert

Vystudovala Střední zdravotnickou školu Emanuela Pöttinga v Olomouci, kterou ukončila v roce 1993, poté pracovala do roku 2000 na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. 

V letech 2003-2004 pracovala na ortodoncii Kliniky zubního lékařství Fakultní nemocnice v Olomouci. 

Od roku 2007 pracovala v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost na Svatém Kopečku a následně v Olomouci. 

Od roku 2010 je certifikovanou laktační poradkyní.

Má zkušenost jako instruktorka plavání kojenců a batolat. 

Od roku 2018 pracuje jako vedoucí sestra v ORDINACI PEDIEN s.r.o.

Vdaná, má dva syny, s manželem chovají 600 rybiček. 

image

Bc. Petra Entrová

Design Expert

V roce 1997 ukončila studia na Střední zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci – studium v oboru dětská sestra.

Po ukončení studia až do roku 2000 pracovala na Dětské klinice ve Fakultní nemocnici v Olomouci. V letech 2000-2015 pracovala v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost v Olomouci.

Od roku 2003 pracuje v dětské kardiologické ambulanci. 

V roce 2011 ukončila stuida na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Ošetřovatelství.

Od roku 2017 pracuje jako zastupující sestra v ORDINACI PEDIEN s.r.o.

Bohuňovice

image

MUDr. Tereza Kubová

Design Expert

V roce 2015 ukončila studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

V roce 2021 získala specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru Pediatrie.

Po ukončení studia pracovala ve Fakultní nemocnici Olomouc nejprve na Ústavu lékařské genetiky a následně od roku 2016 na Dětské klinice. Ve Fakultní nemocnice Olomouc pracovala do září 2022 poté přešla do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Olomouci. 

Od 1.6. 2023 pracuje v ORDINACI PEDIEN s.r.o. a to v ordinaci v Bohuňovicích. 

image

Jana Svozilová

Design Expert

Pracuje jako všeobecná sestra v ORDINACI PEDIEN s.r.o. a to v ordinaci v Bohuňovicích.